Onko Centrum

Onko Centrum

Poniedziałek

15:00-17:00
Robert Klijer
urolog

17:00-19:00
Agata Chrzanowska-Kapica
onkolog

Wtorek

15:00-17:00
Marek Urban
urolog

17:00-19:00
Tomasz Kubiatowski
onkolog

Czwartek

15:00-17:00
Paweł Iberszer
urolog

17:00-19:00
Teresa Rogowska
poradnia leczenia bólu

Piątek

15:00-17:00
Ewa Turska
psycholog kliniczny

Sobota

9:00-12:00
Dariusz Surdyka
onkolog

Corocznie słowo rak w Polsce słyszy około 150 000 Pacjentów.

Raka można wyleczyć decyduje o tym czas.
Wyścig z czasem trwa od procesu diagnozy do podjęcia skutecznego leczenia.
Skuteczne leczenie często wymaga współdziałania kilku specjalistów chirurga,
onkologa, chemioterapeuty, radioterapeuty.

Onko-Centrum to miejsce, które zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem onkologicznym.

Dlaczego Onko-Centrum?

Wiedza (zdobywana latami)
Doświadczenie (umożliwia podejmowanie dobrych decyzji)
Praktyka (każdego dnia rozpoznajemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi)
Indywidualne podejście (każdy pacjent jest inny)
Współdziałanie (prawidłowa diagnoza i leczenie wymaga współpracy między specjalizacjami)

COZL / Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

COZL / Poradnia Genetyczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Poniedziałek-Piątek

7:30-15:00

ul. Jaczewskiego 7

81 45 41 570

Misją Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli jest: profesjonalne świadczenie pełnoprofilowych usług medycznych na rzecz Pacjenta Onkologicznego.

Pracownicy:

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych:

dr n. med. Grażyna Stopyra
Kierownik Poradni: prof. dr hab. n. med. Jacek Wojcierowski
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej
Zadania realizowane:

W poradni genetycznej udzielane są porady w zakresie genetyki klinicznej udzielane w trybie ambulatoryjnym.
Poradnictwo genetyczne jest skierowane do osób z rodzin o wysokim, dziedzicznie uwarunkowanym ryzyku zachorowania na nowotwory złośliwe: piersi, jajnika, prostaty, jelita grubego i czerniaka.

Lokalizacja:

budynek C, poziom 3
Numery telefonów:
Kierownik ZPS 81 454 1511 C/P1
Sekretariat 81 454 1551 C/P1
Rejestracja 81 454 1507
81 454 1508 C/P1
Poradnia – Gabinet 81 454 1519 C/P3

Źródło: https://cozl.eu/pacjent/poradnie/poradnia-genetyczna

Zapraszam na www.Onko-Centrum.pl

COZL uzyskał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Prezydenta

Paweł Iberszer, urolog, Lublin, Onko Centrum, Onko-Centrum, medal, COZL

Ewa Czukiewska

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – 2005-2011 r.
Od 10.2012r.–10.16r.- studia doktoranckie w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej).
Od 12.12r. specjalizacja z Radioterapii Onkologicznej w Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli- obecnie 5 rok specjalizacji.
Od 11.16r. asystent w Katedrze i Zakładzie Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest radioonkologia (radioterapia): nowotworów męskiego układu moczowo- płciowego:
1. raka gruczołu krokowego- technika IGRT (Image Guided Radiation Therapy) przeprowadzana na podstawie wszczepianych do gruczołu krokowego złotych znaczników (Gold Anchor). Pozwala ona napromieniać nowotwór z większą precyzją i jednocześnie w sposób lepszy chronić tkanki i narządy zdrowe.

2. raka pęcherza moczowego- tzw. terapia Trimodality dająca szansę nie tylko na wyleczenie, ale również zachowanie pęcherza moczowego i jego funkcji w odróżnieniu do standardowej terapii opartej na usunięciu narządu, IGRT raka pęcherza moczowego- podobnie jak przy IGRT raka gruczołu krokowego.

3. nowotworów płuc- raka niedrobnokomórkowego oraz drobnokomórkowego- jako metody wyłącznej lub elementu leczenia skojarzonego- radioterapii uzupełniającej po zabiegu operacyjnym, czy radiochemioterapii przeprowadzanej jednoczasowo co pozwala na zwiększenie efektywności leczenia,

4. nowotworów głowy i szyi- w określonych przypadkach z użyciem metod przyspieszonego napromieniania, pozwalających na poprawę efektów i skrócenie czasu terapii.

Ponadto dużą uwagę poświęcam zagadnieniu leczenia wspomagającego pacjentów onkologicznych ze szczególnym uwzględnieniem terapii bólu- posiadam ukończony kurs z medycyny paliatywnej jak również doświadczenie nabyte podczas kilkuletniej pracy w hospicjum.

Badania kliniczne dotyczące radioonkologii co roku przynoszą zmiany oraz dostarczają jakże cennych informacji, które pozwalają zwiększyć efektywność przeprowadzanej terapii jak również czynić ja mniej uciążliwą dla pacjentów. Nierozłącznym elementem mojej praktyki jest ciągłe doszkalanie się poprzez udział w międzynarodowych oraz ogólnopolskich kongresach, warsztatach czy sympozjach.